Skip to content
Servicii de expertizare tehnica in vederea reabilitarilor constructiilor existente.
 
Procesul de expertizare presupune parcurgerea unor etape bine definite care debuteaza cu examinarea vizuala a elementele cladirii analizate, relevarea functionalului si a structurii de rezistenta, prelevarea probelor in vederea stabilirii caracteristicilor materialelor componente ale structurii de rezistenta sau sunt realizarea testelor nedistructive, dupa caz, realizarea de sondaje si analize a situatiei existente atat la nivelul fundatiilor (determinare geometrie, materiale, adancimi de fundare) cat si la nivelul suprastructurii.
In etapa urmatoare, informatiile culese in urma inspectiei sunt corelate si analizate si impreuna cu analiza stucturala realizata in softuri de calcul performante este determinat gradul de asigurare a cladirii la actiuni seismice (incadrarea cladirii in clasa de risc seismic RsI-RsIV) precum si interventiile necesarel in vederea punerii in siguranta a cladirii sau interventiile necesare implementarii in conditii de siguranta a temei de proiectare.